Back to المساق

خطة الاسبوع الاول 1/11 الي 7/11 | اولي ابتدائي

0% Complete
0/0 Steps
  1. اللغة العربية
    الوحدة الاولي
  2. اللغة الانجليزية
    unit 1
  3. العلوم
    المغناطيس

تفاصيل الوحدة الاولي

سيبم شسايبعخ شاسيبع اشسيهبا هشيسب شسي

ب شسيمباش سيعبا شيسلب غشليسبغ لشيلب غشيلسبغ ليسغلبغشسيغب شسي

شسيب شسيمبه شتسيبعخ شسي

 

فيديو الشرح

 

الواجب

تحميل ملف الواجب

 

التطبيق الاسبوعي

عرض التطبيق الاسبوعي